Centar za astrološku edukaciju

U zadnje vrijeme gotovo je nemoguće zaobići spominjanje eneagrama. Gotovo je nevjerojatno gdje se sve ne primjenjuju. Eneagrami su postali sastavni dio različitih psihoterapijskih tehnika, u svojoj duhovnoj praksi primjenjuju ih brojne duhovne grupe, a uz njihovu pomoć svoje poslove organiziraju i najuspješnije svjetske kompanije. O čemu je zapravo riječ i što se krije iza tog tajanstvenog naziva? Ukratko, eneagrami su sustav klasificiranja ljudskih tipova koji koristi krug s devet žarišnih točaka. Unutar kruga nalaze se dvije osnovne figure: jednakostraničan trokut i čudno oblikovani šesterokut. Na radionicama koje objašnjavaju strukturu eneagrama svatko se uči prepoznati kojem od osnovnih devet tipova pripada i kako da nakon toga prepoznaje i tipove ostalih ljudi koje sreće u život.

Iako sve na prvi pogled izgleda jednostavnim, razumijevanje suštine svakog od devet tipova unutar eneagrama i njihove uzajamne dinamike nije lagan proces. Od praktikanata se traži velika strpljivost i stalno prakticiranje naučenih tehnika. No, kad jednom uđete u sam sustav, vi spontano počinjete razumijevati situacije u kojima se nalazite, pa čak i uspješno predviđati njihov rasplet. Na taj način vam je olakšana komunikacija s okolinom i pružena mogućnost potpunijeg izražavanja svojih potencijala. Svijet biznisa brzo je prepoznao korisnost eneagrama u planiranju zajedničkih projekata, tako da smo svjedoci velike raširenosti njihovog korištenja pri uzimanju novih radnika u radni odnos. Pošto se ništa ne želi ostaviti slučaju, u timove kojima se povjerava određen posao ulaze stručnjaci koji se međusobno nadopunjavaju po tipu eneagrama kojem pripadaju.

Zapadni svijet s njima je po prvi put upoznat preko tajanstvenog duhovnog učitelja Georgija Gurđijeva. On je na eneagrame naišao oko 1897. godine kad je u Afganistanu stupio u kontakt s tamošnjom sufijskom zajednicom. Sufije su mistični red nastao unutar muslimanske vjere. Smatra se da su eneagrame sufije preuzeli od različitih gnostičkih grupa koje su u prva dva stoljeća nastajale unutar kršćanstva. Lako je moguće da su i sami gnostici naslijedili eneagrame iz još starijih inicijacijskih tradicija tog područja.

U eneagramima je teško ne uočiti povezanost s gnostičkim učenjima koja kao osnovni životni cilj ističu oslobođenje. Po njima glavnina ljudi živi u potpuno nesvjesnom stanju i time postaju žrtvom različitim nematerijalnim bićima koja ih drže u ropskom statusu. Eneagrami bi trebali pomoći ljudima da se probude i odvoje od svoje lažne prirode. Njihovim korištenjem svatko bi trebao prepoznati svoj tip slabosti i vezanosti uz ovaj svijet i nakon toga se odreći onog s čime se identificirao. To je u potpunoj suprotnosti sa današnjom praksom upotrebe eneagrama u svrhu identifikacije s određenim tipom i naknadnog razvijanja pozitivnih karakteristika tog tipa.

Iako je eneagramima pridavao veliko značenje, Gurđijevo njima gotovo da nije ništa napisao. Oni su, očigledno, bili dio tajnog znanja koje je prenosio svojim učenicima. Povezivao ih je s numerologijom i u njima raspoznavao moć otkrivanja vanvremenskih svemirskih zakonitosti. Gurđijev je bio uvjeren da su eneagrami neka vrsta šifre za razumijevanje funkcioniranja mikrokozmosa i makrokozmosa, te da se kroz njihovo proučavanje može ubrzati proces osobne transformacije. Nakon smrti Gurđijeva nastale su brojne duhovne grupe koje su nastavile s prakticiranjem njegovih učenja. Jedna od njih bila je i Arica koju je osnovao Oscar Ichazo. On je uz pomoć psihologa Claudia Naranja osmislio program «ljudskog potencijala». Njih dvojica su po prvi put javno raspoznali mogućnosti primjene eneagrama u određivanju osobnih tipova ljudi i pokrenuli njihovo masovno prakticiranje.

Eneagrami su vremenom prestali biti tajnim učenjem rezerviranim samo za uski krug povlaštenih i postali temom najrazličitijih istraživanja. O njima se pišu brojne knjige i primjenjuje ih se na sve moguće i nemoguće načine. Spomenimo se osim intenzivnog korištenja u svijetu biznisa eneagrami integriraju u učenja kabale, a postoje i brojne katoličke duhovne zajednice koje ih proučavaju na specijalnim seminarima. Razlog toj ekspanziji leži u tome što eneagrami nisu opterećeni nikakvim ideološkim ili religijskim usmjerenjem. Njih je vrlo lako naučiti jer su kompatibilni s najrazličitijim nivoima znanja, no istovremeno vode svakog praktikanta i do najdubljih spoznaja.

Centar za astrološku edukaciju organizira online tečaj o eneagramima i omogućava stjecanje znanja za njihovo korištenje. Nakon završenog tečaja svaki učesnik dobiva potvrdu o učestvovanju.

Unutar tečaja ćete naučiti:

- povijest i podrijetlo eneagrama
- Gurđijev i Četvrti put
- osnovni principi eneagrama
- devet osnovnih tipova ličnosti eneagrama
- razumijevanje kako se formiraju pojedini tipovi
- testiranje i samoidentifikacija s tipom
- ključne karakteristike i osobine svakog tipa
- integracija i dezintegracija tipova
- zdravi i neuravnoteženi aspekti svakog tipa
- raspoznavanje osnovne slabosti pojedinog tipa
- korištenje eneagrama za samorazvoj
- eneagrami i ključna duhovna transformacija


Informacije o tečaju mogu se dobiti preko telefona 091 541 4505 ili maila astroedukacija@gmail.com