U najnovijem broju znanstvenog časopisa Focus tema broja je posvećena razmatranju fenomena slobodne volje. Pri tome brojni istraživači iz različitih područja konstatiraju kako slobodna volja ustvari i ne postoji. Ona je iluzija koju stvara naš um u želji da održi prividnu kontrolu nad stvarnošću. Ovakva ideja u potpunosti je usklađena s aktualnim nastojanjima uvjeravanja ljudi u njihovu determiniranost svijetom u kojem žive. Na prvi pogled znanstvenici kao da skaču sami sebi u usta, jer upravo su oni ne tako davno astrologiju osuđivali zbog fatalističkog pogleda na svijet i oduzimanja ljudima prava na izražavanje slobodne volje. A gle sada, sad odjednom znanost nema nikakvih problema s time i dapače slobodnu volju proglašava iluzijom. Čudna je i neopisiva lakoća na koji način znanstvenici mijenjaju svoje pretpostavke formuliranja ovog svijeta. Ponekad se čini kao da im oni koji vladaju ovom svijetom diktiraju što trebaju govoriti.

Iako to može izgledati čudnim, osnovna svrha moderne astrologije je da u ljudima osvijesti mogućnost aktivnog kreiranja svog života, a ne proricanje onog što im se treba desiti u budućnosti. Ukoliko neki astrolog tumačeći kartu konstatira kako će dotična osoba imati tri braka, on time čini više štete nego koristi. Premda takva prognoza može u njemu pobuditi osjećaj nadmoćnosti, podatak koji je iznio nema neku veću važnost za onoga o čijoj karti je riječ. Jedino što može je jadniku negativnim programiranjem pogoršati situaciju u prva dva braka. Prilikom bilo koje astrološke konzultacije astrolog ne bi trebao biti u središtu pažnje. Njegova glavna uloga je da uz pomoć astroloških simbola pokrene svog klijenta na stjecanje uvida o svom životu i na pozitivan način ga usmjeri pri donošenju za njega važnih odluka. Upravo suprotno od onog što proklamira fatalistička znanost.

Vratimo se na trenutak već spominjanom pitanju odnosa sudbine i slobodne volje. Riječ je o jednom od osnovnih pitanja za razumijevanje ljudske egzistencije, pa ga je gotovo nemoguće zaobići u bilo kakvom ozbiljnijem filozofskom, znanstvenom, ili religijskom studiranju. Ono se pojavljuje i unutar astrologije. Uistinu, koliko smo slobodni? Različite astrološke škole pružiti će nam različite odgovore. Neke od njih će pozivajući se na zakone karme negirati bilo kakvu slobodu, dok će druge insistirati da je svaki čovjek gospodar svoje sudbine. Oni najmudriji će se prikloniti srednjem putu i reći da su u svakom životu neke osnovne stvari unaprijed određene (roditelji, mjesto i vrijeme rođenja), te da svaki životni put donosi određena nezaobilazna iskustva, ali će isto tako napomenuti da nam je u tom zamišljenom scenariju ostavljena sloboda interpretacije.

Iako sudbina i slobodna volja mogu na prvi pogled izgledati međusobno kontradiktorne, one su neminovno povezane i predstavljaju lice i naličje iste stvarnosti. Problem koji mi u njima vidimo samo je problem funkcioniranja našeg uma koji svijet doživljava kroz parove suprotstavljenih  suprotnosti. Koliko god nastojali dobiti pravi odgovor, on će uvijek biti nepotpun jer je nastao uz pomoć uma koji taj problem stvara. Indijski svetac Ramana Maharshi je to objasnio riječima: «Samo oni koji ne znaju izvor iz kojeg nastaju sudbina i slobodna volja će raspravljati što od njih dvoje prevladava. Oni koji su upoznali svoju pravu prirodu, izvor i sudbine i slobodne volje, ostavljaju po strani bilo kakve razgovore na tu temu i s time nemaju više nikakvog posla.» U skladu s Maharshijevim promišljanjem svi oni koji su dosegli stanje prosvjetljenosti izbjegavali su bilo kakva objašnjavanja te teme i eventualno se samo smijali ljudskom neznanju.

Postoje dva pristupa rješavanju problema sudbine i slobodne volje. Do slobode se može doći prevladavanje sudbine ili njezinim potpunim prihvaćanjem. Prvi pristup uključuje stalno ispitivanje naše prave prirode i stjecanje znanja uz čiju pomoć iskoračiti iz za nas sudbinski određenog scenarija. Drugi pak insistira na potpunoj predaji božjoj volji i odbacivanju ega. U prvom slučaju postajmo sve snažniji, tako da smo na kraju u mogućnosti prevladati sva nametnuta nam ograničenja. U drugom slučaju postajemo gubimo svoj zemaljski identitet što za posljedicu ima prestanak funkcioniranja zakona sudbine. Nerazumijevanje odnosa sudbine i slobodne volje najčešće dovodi do potpuno krivog prakticiranja astrologije. Primjenjuju se određene astrološke tehnike a zanemaruje njihova suština.

Svatko tko se želi baviti astrologijom trebao bi prije bilo kakvih razgovora s klijentima dobro razmisliti o načinu na koji će to raditi. Ovisno o svom svjetonazoru trebao bi odabrati prikladnu astrološku školu i dobro savladati postojeće gradivo. Uz astrološka znanja nužno su mu potrebna i iskustva rada s ljudima. Vještina baratanja nebeskim simbolima može biti vrlo opasnom ukoliko onaj koji ju je savladao ne zna pravilno iskomunicirati svoje uvide. Način na koji se nešto kaže jednako je važan kao i ono što se kaže. I još nešto. Astrolog mora stalno raditi na sebi i ne nasjedati na provokacije zlonamjernih znanstvenika. Bez toga on jednostavno neće biti dobar astrolog.