Ukoliko pretpostavimo da u ovome svijetu ništa nije slučajno, u nastojanjima razumijevanja ljudskog bića i zbivanja brojevi mogu poslužiti kao najčistiji odraz sveukupnih zakonitosti kojima smo podložni. Od svog rođenja pa do smrti i odlaska svijeta ono što je jedino izvjesno je da ćemo svakodnevno biti izloženi kontaktima s velikom količinom brojeva. Oni nas prate preko kalendara, osobnih iskaznica, kreditnih kartica, ocjena u školi, brojeva mobitela i svih ostalih javnih dokumenata koji potvrđuju i kontroliraju naše postojanje. Osim uobičajenog administrativnog i znanstvenog značenja, svaki broj ima i ono simboličko. Za Platona je upravo tumačenje simbolike brojeva bilo najviši stupanj spoznaje kozmičkog i unutrašnjeg sklada.

Kinezi su u znanosti o brojevima vide ključ raspoznavanja makro i mikrokozmičkog sklada. Na taj način se postiže usklađivanje s prirodnim zakonitostima . Slično razmišlja i Nikola Kuzinski koji ističe kako se preko brojeva najbolje možemo približiti božanskim istinama. Tokom povijesti jedan veliki broj mislioca, od Pitagore pa do Kanta, brojevima pristupa ne na kvantitativan nego kvalitativan način. Oni su u tom kontekstu naša spona s vječnim istinama, a njihovo razumijevanje preduvjet za oslobađanje podložnosti sudbini. U prošlosti je među ljudima postojao običaj pažljivog korištenja brojeva. Oni su se izgovarali samo u posebnim okolnostima jer se smatralo kako njihovo spominjanje priziva pripadajuće im energije i entitete iz nematerijalnih svjetova.

Prilikom proučavanja brojeva veliko značenje se pridavalo nizu koji je započinjao jedinicom i završavao desetkom. Taj niz prikazivao je putovanje od početnog stanja jedinstva u svijet dualnosti, stjecanje iskustava u tom svijetu, te konačno transcendiranje i postizanje ponovnog stanja jedinstva. Kasnije se još dodatno pojavila i nula koja je uz prvih devet brojeva poslužila kao osnova dekadskog sustava brojeva. Različiti oblici drevnih i modernih numerologija preko tih osnovnih i složenih brojeva dolaze do osnovnih pokretačkih principa svega što nas okružuje. Poznavanjem tih principa dolazimo u mogućnost razumjeti strukturu svijeta i izaći izvan iluzije koju svakodnevno živimo.

JEDAN

Zapis broja jedan možemo doživjeti kao uspravnog čovjeka, jedino biće na našem planetu koje je obdareno tom sposobnošću. Kod nekih antropologa postoji mišljenje kako je upravo uspravnost, prije od razuma, ona razlikovna karakteristika koja opisuje čovjekovu jedinstvenost na ovom planetu. Jedan se sreće i u slikama uspravljenog kamena, uzdignuta falusa, okomita štapa. Sve to su simboli djelatna čovjeka koji svjesno sudjeluje u činu stvaranja. U nizu prirodnih brojeva sve započinje jedinicom. Njezino pojavljivanje označava početak ciklusa postojanja  koji se dalje nastavlja kreiranjem svih ostalih brojeva. Naime, svaki sljedeći broj nastaje tako da se onome prethodnome pribroji jedinica.

Jedan je idealni simbol za božansko jer ono je duh i kao takvo nema potrebe s materijalnim kvalitetama koje se pojavljuju s mnogostrukošću. Kao jedan, Bog je apsolutan i jedinstven u svom postojanju. Njemački protestantski mistik Valentin Weigel prikazao je misterij broja jedan kao broja božanskog u svojoj izreci: „Jedan je dovršenje i koncept svih ostalih brojeva. Usporediti ću Boga s prvim brojem, a stvorena bića s ostalim brojevima, jer Bog je jedan.“ Muslimanski mistici numeričku vrijednost 1 su pridružili slovu alif, prvom slovu u arapskom alfabetu. Alih je prvo slovo u imenu Boga (Alah), što daje mogućnost stvaranja višestruke numerološke simbolike. Preko poznavanja prvog slova alfabetai njegove numeričke vrijednosti postiže se sva potrebna mudrost i znanje.

U modernoj numerologiji broj 1 povezuje se sa Sunčevom simbolikom. On označava izraženu individualnost i potrebu preuzimanja vodećih uloga. Kada netko ide životnim putem jedinice njegova glavna lekcija je naučiti oslanjati se na samog sebe. Ovaj broj donosi ambicioznost i hrabrost koje tim ljudima pružaju mogućnost ostvarivanja najviših ciljeva. Mračna strana broja 1 je prenaglašena egoističnost (Ja sam Bog jedini i nema drugih bogova osim mene). Ukoliko dođe do inflacije ega, ljudi pod njegovim utjecajem nastoje bezobzirno dominirati i pri tome tiraniziraju sve koji ih okružuju.

DVA

Broj dva je simbol suprotnosti, sukoba, odraza, što znači da iskazuje ili ostvarenu ravnotežu, ili latentnu prijetnju . To je broj svih ambivalentnosti i udvostručenja. On je prvi i najradikalnija od svih (muško i žensko, crno i bijelo, istina i laž, duh i materija), dioba iz koje nastaju sve ostale. U davnim vremenima se broj dva pripisivao majci i označavao ženski princip. Broj dva simbolizira dualnost na kojoj počiva sva dijalektika, svaki napor, svaka borba i svako kretanje. Koliko god na prvi pogled princip dualnosti zgledao problematično, on je preduvjet oslobađanja iz ovog nesavršenog svijeta. Njegov energetski potencijal dovodi do kretanja i inicira promjene u stvarnosti koja bi inače ostala kristalizirana o svojem postojećem stanju.

Pod snažnim dojmom postojanja zla, neke religije su razvile dualistički svjetonazor. Među njima je najpoznatija zoroasterizam, drevna iranska religija,  unutar koje se pojavljuju dva suprotstavljena principa. To su Ahura Mazda, bog svjetlosti dobrote, i Ariman, mračni i zli bog. Za pripadnike te religije sve u ovome svijetu pripada jednoj od dvije spomenute snage. U kasnijem gnosticizmu dolazi do posebnog povezivanja principa dobra s duhovnim svijetom, a zla s materijalnim, što u početnom zoroasterizmu nije bio slučaj. Razlog zašto su broju dva u mistički orijentiranim religijama bila pripisivana negativna svojstva bilo je njegovo povezivanje s razbijanjem početne jedinstvenosti postojanja i odvajanjem kreacije od svog originalnog stvoritelja.

U modernoj numerologiji broj dva dobiva puno pozitivnije konotacije. On se povezuje sa simbolikom Mjeseca koji tokom noći odražava Sunčevu svjetlost. Ljudi koji idu životnim putem broja 2 uče kako surađivati s drugima. Njihovo najviše ispunjenje moguće je jedino kroz partnerstvo ili grupu. Ti ljudi su izuzetno osjetljivi i pri tome pridaju veliku pažnju tuđim osjećajima. Vrlo često zbog tuđih interesa zanemaruju svoje. Oni se najbolje osjećaju kada drugima pružaju podršku pri ostvarivanju postavljenih ciljeva. Njihova slabe točke su neodlučnost, sramežljivost i preosjetljivost.

TRI

Broj tri možemo doživjeti kao izraz intelektualnog i duhovnog reda. On simbolizira trojedinstvo živog bića u kojemu je on rezultat zbroja 1 i 2. Pošto je broj jedan u pravilu imao božanske konotacije i izlazio izvan okvira ostalih brojeva, tri se u pravilu doživljavao kao prvi neparni (muški) broj. Tri je za Kineze bio savršen broj (cheng), izraz sveukupnosti i dovršenosti. Ako je broj jedan Otac, a dva Majka, onda je broj tri Sin koji dovršava veliku trijadu postojanja. Za kršćane se ta ideja manifestirala u ideji božanskog trojedinstva, ili drugim riječima, Bog je jedan u tri osobe. U hinduističkoj tradiciji Božje očitovanje je trostruko (Trimurti): Brahma, Višnu i Šiva. Na taj način hinduisti su osmislili imanentni zakon egzistiranja o ovom svijetu koji se izražava kroz stvaranje, očuvanje i transformiranje.

U brojnim tradicijama broj 3 se poistovjećivao sa značenjem „mnogo“, ili drugim riječima „iznad dvojnosti“. Aristotel tako kaže da je tri prvi broj na koji se može odnositi pojam „sve“.  On je kumulativan i istovremeno označava konačnost. Sve ono što se ponovi tri puta na taj način postane zakonom. U kršćanskom misticizmu i magiji trokuti i broj 3 uvijek se spominju u određenom odnosu spram Svetog Trojstva, no u određenim situacijama ovaj broj može dobiti i demonske karakteristike, jer Sotona imitira Boga i pojavljuje se u tri zastrašujuća oblika. Dante je u svojoj Božanstvenoj komediji ovaj motiv iskoristio na ingeniozan način i Pakao postavio kao neku vrstu parodije božanskih nivoa postojanja. Pri tome nemojmo zaboraviti da je Petar zanijekao Isusa tri puta.

Moderna numerologija broj 3 povezuje s planetom Jupiterom, a ljude koji idu njegovim putem označuje kao one koji uče kako stvoriti sreću. Oni to postižu us pomoć duhovitosti, kreativnosti i maštovitosti. Broj 3 u numerologiji se smatra izuzetno poticajnim za ostvarivanje velikih postignuća jer priziva sretne okolnosti koje sve olakšavaju. Ukoliko nije uravnotežen broj 3 donosi nemir i preveliku potrebu za stalno novim sadržajima. Ti ljudi naprosto izgore u neprestanoj jurnjavi od jedne svjetovne atrakcije do druge.

ČETIRI

Simbolička značenja broja četiri povezuju se s kvadratom i križem. Još od prethistorijskog doba ovaj broj se povezuje sa svime onime što je čvrsto i opipljivo, te time dostupno našim osjetilima. Zbog povezanosti s križem broj četiri postao je jedinstven simbol potpunosti i sveobuhvatnosti. Postoje četiri glavne strane svijeta, četiri vjetra, četiri glavne mjesečeve faze, četiri godišnja doba, četiri elementa, četiri temperamenta, četiri rijeke u Raju, četiri slova u božjem imenu (YHVH), četiri evanđelista, itd. U tom kontekstu broj četiri simbolizira zemaljsko, cjelokupnost stvorenoga i pojavnog, koje je istodobno i prolazno. Neobično je da u japanskom riječ shi istovremeno znači četiri i smrt. Zbog toga Japanci brižljivo paze da tu riječ ne izgovore i u svakodnevnom je životu zamjenjuju s yo ili yon.

Broj četiri igra važnu ulogu i u kabalističkom prikazu svijeta. Prema toj tradiciji, svemir je podijeljen u četiri dijela: atsilut – svijet emanacije, beriah – svijet kreacije, yetsirah – svijet oblikovanja, asiyah – svijet vidljivih stvari. Na sličan način je i komplet tarot karata podijeljen u četiri boje: crnu, bijelu, crvenu i zelenu. Broj četiri ne odnosi se samo na prostorni red, nego i na onaj vremenski. Heziod je bio među prvima koji je zapisao ideju o četiri velika svjetska razdoblja koja slijede jedno iza drugog. Sve započinje zlatnim dobom, nakon kojeg dolazi srebrno, pa brončano i na kraju ono željezno. Prilikom podijele vremena na četiri velika svjetska razdoblja teško je ne primijetiti postepenu degeneraciju i sve veći pad u neznanje (zlato-srebro-bronca-željezo). Ovakva dinamika u skladu je s prirodom broja četiri koja nije u stanju stvoriti trajne vrijednosti.

U numerologiji postoje određene nedoumice oko astroloških karakteristika broja 4. Neki mu pridružuju prirodu sjevernog Mjesečevog čvora, dok ga drugi svrstavaju u isti rang sa Saturnom. U svakom slučaju ovaj parni broj donosi potrebu građenja života na stabilnom temelju. Ljudi čiji životni put je obilježen četvorkom uče se koristiti disciplinu na konstruktivan način. Oni su izuzetno praktični, realistični i pri tome skloni tradicionalnom načinu razmišljanja. Znaju biti dogmatični i spori pri donošenju odluka.

PET

Simbolizam broja 5 proizlazi iz činjenice što je on zbroj prvog parnog i prvog neparnog broja (2+3), te da se nalazi na sredini prvih devet brojeva. Za pitagorejce on je bio broj središta, sklada i ravnoteže. U njemu se realizira ideja svetog braka, to jest spajanja zemaljskog (2) i nebeskog (3) principa.  Broj pet simbolizira i čovjeka koji je stao raširenih ruku. Povezanost čovjeka sa simbolikom broja pet izražava se i preko naših pet osjetila. Peterokutno savršenstvo pitagorejaca ostavilo je traga i u arhitekturi gotičkih katedrala. U hermetičkom simbolizmu zvijezda s pet krakova i cvijet s pet latica stoji u središtu križa četiriju elemenata. Na taj način broj 5 dobiva simboliku petog elementa, kvint-esencije, ili etera.

Na broj pet se može gledati i iz područja astronomije. Od davnih vremena ovaj broj se smatrao brojem boginje Ištar,a kasnije i njezine rimske nasljednice Venere. Ukoliko se Venerine superiorne konjunkcije sa Suncem ubilježe u krug Zodijaka, dobije se savršeni pentagram. Isti oblik dobije se i prilikom bilježenja inferiornih konjunkcija sa Sunce, te istočnih i zapadnih elongacija. Broj pet je obilježen i u hinduističkoj tradiciji gdje se pet točaka na križu (četiri izvanjske i jedna unutrašnja) smatralo zaštitom od zla. Prilikom izvođenja rituala koristilo se pet različitih metala i pet listova različitih biljaka. Zaštitničke sposobnosti broja 5 uočili su i Arapi koji su kao amajliju koristili poznatu „Fatiminu ruku“ s pet ispruženih prstiju.

Suprotno astronomiji, moderna numerologija broj 5 raspoznaje kao onaj koji je povezan s planetom Merkurom. Ljudi koji su povezani sa životnim putem ovog broja trebaju naučiti komunicirati i inicirati promjene. Njima je izuzetno važna sloboda koju nastoje postići na svim planovima bivstvovanja. Posjeduju snažan nesvjesni seksualni magnetizam i kreativnost. Broj 5 donosi izuzetno brzo razmišljanje i sposobnost donošenja ispravnih odluka u kriznim situacijama. Kada je neuravnotežen, ovaj broj potiče na predavanje štetnim užicima i uzrokuje veliku živčanu napetost.