Samo četiri sata prije nego što su 11. rujna 2001. godine teroristi napali Svjetski trgovački centar – nekoliko kompjutora namijenjeni projektu koji je ciljao na mjerenje emocionalnih fluktuacija na globalnoj razini i počeli su odašiljati pomahnitale uzorke. Događaji poput velike prometne gužve ili simultano paljenje milijuna radio i televizijskih stanica u potrazi za najnovijim vijestima bili su tek neki od primjera sakupljenih sa kompjutora koji su mjerili ponašanje koje se pomaklo s relativno uobičajenog uzorka kako bi nagovijestilo da kolektivna svijest, čini se, predosjeća tragediju. Taj kolektivni predosjećaj prije nekog događaja globalnih razmjera vjerojatno cilja prema izravnom odnosu između čvrstih činjenica i hipotetske globalne svijesti. Drugim riječima, ako je  interpretacija činjenica koju sadrže kompjutori u «Projektu globalne svijesti» točna, postoji skrivena mogućnost da događaji koje ljudska bića kao jedinke ne mogu svjesno opaziti, čovječanstvo kao cjelina može. Mreža kompjutora istraživača 65 zemalja pohranjena je u Projektu globalne svijesti - GCP (Global Concsciousness Project) dok čitav sustav svake sekunde provjerava varijacije. Njihov cilj je dobiti jedinstveni uzorak svjetskog ponašanja koji veći dio vremena ostaje stabilan. Ti kompjutori se ponašaju poput «generatora nasumičnog broja» koji svake sekunde obrade 200 binarnih informacija i šalju ih u središte u Princetonu na analizu. S obzirom na kvantitetu informacija i izmjerenih parametara ljudskog ponašanja nasumice proizvedenih, te statistike imaju tendenciju da se kod određene vrijednosti stabiliziraju. To znači da individualno djelovanje osobe prolazi neprimijećeno pred morem individualnih djelovanja koje se izmjeri svake sekunde, a odgovarajući uzorak kojeg snimi GCP svoju vrijednost može imati promijenjenu kada priličan broj individua (na globalnom planu) promijeni svoje ponašanje na bilo koji mjerljivi način. Ako se u jednom dijelu svijeta stvori prometna gužva, možda se na drugom dijelu baš raščistila; ako netko uključi radio, sigurno ga negdje netko drugi isključuje. Ishod je da uzorak koji reflektira društveno ponašanje uglavnom ostaje konstantan. Ali, kada se pojavi značajan društveni događaj – pa čak i prije nego se od desi – svjetski graf učini spektakularan skok, koji je teško objasniti uobičajenim zakonitostima koje predviđaju slučajnosti. Taj «skok» u uzorcima koji se pojavio tijekom napada na WTC nije jedini koji je centar u Princetonu zabilježio. Identične anomalije zabilježene su 24 sata prije tsunamija u prosincu 2004. godine koji je uništio obale jugoistočne Azije, odnijevši pri tome živote 250 000 ljudi. Desio se i malo prije napada na ambasade, zarobljavanja taoca, pogreba Princeze Diane, globalne meditacije organizirane u siječnju 1997. godine za «Gaia Mind Project», Nato bombardiranja u Jugoslaviji i tijekom nesreće podmornice u Kursku. Kritičari ovog projekta kažu da dok vrhunac u podacima izmjeren na globalnoj razini može izgledati važan, povezivanje tih podataka sa društveno bitnim događajima je šašavo, s obzirom da se ti događaji svjetskog značaja neprestano događaju, što čini teškim razlikovanje koji je događaj utjecao na izmjerene promjene. Štoviše, čini se kako te iste vrijednosti ne bilježe slične događaje, poput pokopa Majke Tereze ili druge organizirane Gaia Mind meditacije. Ipak, te kritike nisu uspjele zaustaviti ljude da proučavaju izazovne vrhove u globalnim društvenim uzorcima koji upiru u fenomen koji nadilazi sadašnju razinu našeg razumijevanja. «Rezultati analiza su jasni,» izjavljuju znanstvenici iza GCP-a. « Kada pitamo zašto bi strahota koja se dogodila 11.rujna bila odgovorna za jaki signal u našoj svjetskoj mreži instrumenata koji su osmišljeni da generiraju nasumičnu buku, nema očitog odgovora. Kada pažljivo pogledamo i otkrijemo da bi EGG-ovi /sprave za generiranje nasumičnih brojeva/ mogli reflektirati naš šok i strah čak i prije no što ga izrazimo putem uma i srca, suočeni smo s još dubljom tajnom.