Prema nekim geolozima super vulkani koji su rasprostranjeni širom našeg planeta nalaze se na kraju svog ciklusa mirovanja koji je trajao 74,000 godina. Naime, upravo toliko je prošlo od razdoblja kada su u prošlosti razorni vulkani poharali Zemlju i uništili sve što se moglo uništiti. Istraživanja su pokazala da se u to vrijeme najveća erupcija desila na Sumatri gdje je jedan od tamošnjih vulkana izazvao ispunjavanje atmosfere tamnim oblacima koji su tokom nekoliko godina sprečaval...

Continue reading ...