Za početak navedimo nekoliko činjenica o svijetu u kojem živimo: - više od bilijuna ljudi živi s manje od jednog dolara po danu, a 2.8 bilijuna (skoro pola svjetske populacije) s manje od dva dolara po danu, - 448 milijuna djece je pothranjeno, - 876 milijuna odraslih je nepismeno, od toga dvije trećine su žene, - svakog dana od izlječivih bolesti umire 30,000 djece mlađe od pet godina, - više od bilijuna ljudi nema pristup čistoj vodi, - 20 posto svjetske populacije posjeduje 90...


Continue reading ...