U nekim prošlim vremenima filmovi su se smatrali umjetničkim djelima unutar kojih se nije smjelo intervenirati sa strane. Prilikom emitiranja na televiziji prvo su puštane reklame, a zatim je slijedio film u cijelosti, a nakon toga ponovno reklame. One važnije filmove su čak najavljivali spikeri i informirajući na taj način gledatelje o osnovnim podacima ostvarenja koje će gledati. Sada definitivno više nije tako. Reklame su se bez imalo srama ugnijezdile u tkivo filmova, prekidajuć...
Continue reading ...