Čakre su energetska središta smještena su okomitom središtu tijela. Ima ih sedam i one upravljaju našim psihološkim karakteristikama. Čakre smještene na donjem dijelu našeg tijela utječu na našu instinktivnu stranu, a one gornje na mentalnu. Ti energetski centri mogu imati različitu razinu aktivnosti. Kada su „otvorene“ smatra se da djeluju na normalan način. Idealn...


Continue reading ...