Ako živite dovoljno dugo i obratite pažnju na ono što vidite moguće je da dođete do jedne od najdubljih tajni o životu. Ta tajna govori o unutrašnjoj elastičnosti duha kao preduvjetu za najveća postignuća. Ova vremena su puna izazova i u njima jedino može smisleno funkcionirati onaj tko ima snažan duh koji neće biti poražen. Kad stvari stvarno krenu loše, teško je zadržati vjeru. Kada je jako dobro, umijeće je ostati sasvim odmjeren. U tragediji, teško je biti pun nade. U...


Continue reading ...