Znanstvena istraživanja koja se provode širom svijeta po različitim sveučilištima dovela su pod znak pitanja uobičajene predrasude vezane uz takozvano magijsko razmišljanje koje su do sada znanstvenici automatski poistovjećivali sa sujevjerjem. Svima koji smatraju da je znanstveni model svijeta podržan racionalnošću i logičkim načinom razmišljanja najmjerodavniji za ljudsku evoluciju zasigurno će djelovati nevjerojatno da ga se većina najuspješnijih ljudi ne pridržava. Naime, kroz razgovore s brojnim ljudima koji se ističu kao vrlo uspješni unutar različitih područja života došlo se do spoznaje da većina od njih intenzivno koristi intuitivne sposobnost i potpomaže ih provođenjem svojevrsnih osobnih magijskih rituala za koje vjeruju da im prizivaju dobru sreću. Štoviše, ljudi koji su unutar svog života primjenjivali takav magijski način promišljanja bili su i boljeg psihofizičkog zdravlja od onih koji su se deklarirali kao poklonici logičkog znanstvenog modela.

Vrhunski nogometaši veliku pozornost pridaju odabiru broja kojeg će nositi na dresu, menadžeri prilikom potpisivanja važnih poslovnih ugovora odabiru posebna nalivpera koja im donose sreću, a izumitelji dobivaju ideje za inovacije bilježeći sadržaj svojih snova. To su samo neki od primjera magijskog odnosa spram svijeta u kojemu se veliko značenje pridaje korištenju posebno odabranih simbola. Na taj način svijet koji nas okružuje prestaje biti kaotičan, a naš um postaje uvjeren u svoju moć kreiranja stvarnosti. Sve ove činjenice navele su američkog psihologa Matthew Hutsona da napiše knjigu u kojoj formulira sedam zakona magijskog mišljenja i opisuje njihov pozitivan utjecaj na život ljudi. Kroz proučavanje različitih psiholoških, antropoloških i neuroloških istraživanja Hutson je došao do spoznaje o kompatibilnosti magijskog modela sa strukturom našeg uma. Izlaženjem izvan racionalnih znanstvenih ograničenja naš um postaje kreativniji i stvara uvjerenje u mogućnost izražavanja slobodne volje.

Prvi Hutsonov zakon magijskog mišljenja je vezan uz mogućnost energiziranja predmeta. Poput drvenih talismana tako i svaki drugi predmet prima energiju čovjeka koji je s njim u kontaktu. Na taj način se uspostavlja kontakt između ljudi i nežive prirode, pa spomenuti predmeti počinju podržavati izvedbu ljudi koji su ih energizirali. Sjetite se samo navike nogometaša da prije izvođenja slobodnog udarca pažljivo dotaknu loptu. Drugi zakon magijskog mišljenja govori o tome da simboli imaju moć. Od davnih vremena ljudske zajednice su ostvarivale svoju homogenost prakticiranjem rituala i ceremonija. Slične stvari se dešavaju i danas, samo što većina ljudi toga nije svjesna. Osvješćivanjem svaki pojedinac ima priliku primijeniti taj zakon u svom osobnom životu. Treći zakon odnosi se uz mogućnost djelovanja izvan prostornih i vremenskih ograničenja. Posljedice onoga što činimo nisu vezane samo uz prostor u kojem se nalazimo. Isto tako svojim djelovanjem u sadašnjosti možemo mijenjati jednako i budućnost i prošlost.

Četvrti zakon magijskog mišljenja upoznaje nas s neograničenošću našeg uma. Sva ograničenja unutar našeg uma posljedica su usađivanja već postojećih društvenih programa. Sve što možemo zamisliti je realno i moguće ostvariti. Čitav svijet j eu našem umu i mi imamo pravo kreirati svoju viziju tog svijeta, ukoliko time ne ugrožavamo druge ljude. Peti zakon magijskog mišljenja vezan je uz besmrtnost naše duše. Fizička smrt nije naš konačni kraj, ona je samo prelazak u drugi oblik postojanja. Takav način razmišljanja ljudima donosi unutrašnji mir i smanjuje podložnost stresovima. Šesti zakon prikazuje čitav svijet kao nešto što je živo. Poput nas ljudi žive su biljke i životinje, ali i svi ostali objekti, poput kamenja, zgrada i ulica. Ovakav animistički pristup svijetu ljude integrira s okolinom i omogućava usklađenost prilikom realizacije svojih ciljeva. Sedmi zakon magijskog mišljenja kaže da se sve dešava sa svrhom. U ovaj svijet dolazimo s konkretnim razlogom i svatko od nas ima svoju duhovnu misiju. Na taj način uspostavljamo konstruktivan odnos sa sudbinom i stječemo povjerenje u sve što nas okružuje.