Tokom dvadesetog stoljeća unutar zapadne astrologije se pojavila posebna grana koja se posvetila izučavanju astrološke simbolike izražavanja karme. U želji da otkriju smisao ovog života astrolozi su u kartama rođenja počeli tražiti otiske onoga što mu je prethodilo. Ideja reinkarniranja svojom cikličkom strukturom dobro se uklopila u astrološko proučavanje određenih planetarnih ciklusa i svemu dala jednu novu dodatnu dimenziju. Naime, gledajući nizove različitih prošlih života puno lakše je u očiti određene pravilnosti i odrediti teme oko kojih se strukturira priča aktualnog života. Na taj način se dobiva vrlo pregledna slika o životnim prioritetima pojedine osobe, što kasnije omogućava puno bolju komunikaciju prilikom interpretacije natalne karte. Iako se unutar karmičke astrologije jasno određuju tehnike analiziranja simbolike prošlih života, u praksi je sve to vrlo teško precizno primijeniti i doći do potpuno preciznih interpretacija. Razlog je u tome što čitava natalna karta istovremeno funkcionira unutar različitih nivoa postojanja. Ona je poput nekog višedimenzionalnog fraktala koji uređuje našu prošlost, sadašnjost i budućnost. Tu moramo uzeti u obzir da vrijeme samo po sebi nije linearno. Linearno uređivanje vremenske stvarnosti samo je jedna od niza projekcija našeg uma kojima on stvara sebi prihvatljivi virtualni svijet. Iz tog razloga i natalna karta s kojom se rađamo stalno djeluje u svim vremenskim smjerovima. Ono što činimo u sadašnjosti postaje aktivnom komponentom naše budućnosti, no isto tako utječe i na kreiranje smisla naše prošlosti. Najočigledniji način izražavanja te višedimenzionalnosti natalne karte može se naći u astrološkim tehnikama koje razlikuje tri vrste kuća – ugaone, sljedbene i padajuće. Pri otme se kaže kako su ugaone kuće (1, 4, 7, 10) najsnažnije, sljedbene kuće (2, 5, 8, 11) osrednje, a padajuće kuće (3, 6, 9, 12) najslabije u svojoj moći manifestiranja konkretnih sadržaja. Analizirajući pojedinu natalnu kartu uvijek se naročita pozornost posvećuje planetima koji su se našli u ugaonima kućama. Za njih se kaže kako izražavaju sto posto svojih potencijala na konstruktivan ili destruktivan način. Planeti u sljedbenim kućama na taj način izražavaju pedeset posto potencijala, a oni u padajućima samo dvadeset pet posto. U kontekstu karmičke analize natalne karte kaže se da ugaone kuće označavaju karmu koja se izražava u ovom životu, padajuće kuće karmu koja je obilježila prošle živote, a sljedebene kuće karmu koja će se izraziti u budućim životima. Primjena ove ideje je vrlo jednostavna – astrološka karta se dijeli na tri istovremeno egzistirajuća nivoa koji svaki za sebe sadrži vremenski odijeljene informacije. Pri analiziranju sadašnjosti uzimaju se u obzir samo planeti koji se nalaze u ugaonim kućama i vladari tih kuća. Slično se čini i prilikom analize prošlosti gdje se uzimaju planeti koji su u padajućim kućama ili vladaju njima, dok se pri analizi budućih života izdvajaju planeti povezani sa sljedbenim kućama. Sadašnjost – ugaone kuće (1, 4, 7, 10) Unutar natalne karte prva kuća igra osnovnog identiteta kojeg preuzimamo kako bi mogli uspostavljati odnose s drugima. Ona odražava stanje duše s kojim ona započinje aktualno inkarniranje. Prva kuća je neka vrsta filtera kroz koji primamo sadržaje iz vanjskog svijeta, tako da sve što doživljavamo u sebi sadrži otisak te kuće. Nasuprot prve kuće nalazi se sedma kuća koja se uobičajeno povezuje uz odnose koje sklapamo s drugim ljudima. U tim odnosima se odražava naš identitet, no istovremeno ti odnosi su aktivno uključeni u mijenjanje tog identiteta. Deseta kuća, osim što se uobičajeno povezuje s našom karijerom i postignućima, karmički označava našu sudbinu u ovom životu. Tu najbolje raspoznajemo ukupnu uspješnost ili neuspješnost inkarnacije. Zajedno s njom ide i četvrta kuća koja predstavlja ono što smo došli dovršiti u ovom životu. Taj motiv se ne prenosi u idući život i vezan je samo uz sadašnje inkarniranje. Tradicionalno se četvrta kuća povezuje sa samim početkom i završetkom života. U njoj ćemo naći sve ono što iza nas ostaje u ovom svijetu. Prošlost – padajuće kuće (3, 6, 9, 12) Od svih padajućih kuća za određivanje sadržaja vezanih uz prošli život najvažnija je dvanaesta kuća. Ona doslovce predstavlja naš zadnji boravak u ovom svijetu i karmu koju smo preko njega preuzeli. U sadašnjem životu sve to se manifestira kroz energije koje nisu pod našom kontrolom. Najlakši način integriranja onoga što vezujemo uz dvanaestu kuću je kroz okretanje duhovnosti i neki oblik meditacije. Šesta kuća, koja je nasuprot dvanaeste, označava kako smo se u prošlosti uklapali u društvene modele ponašanja. Isto tako nju povezujemo sa stazom učeništva i služenja kojoj smo pripadali. Dvanaesta i šesta kuća zajedno daju informacije o karmičkim zastranjivanjima koja se u ovom životu mogu odraziti na tjelesnom nivou kao bolesti. Treća kuća vezana je uz mentalne sadržaje koji su kreirani u prošlim životima. Tu vidimo da je naš um karmički uvjetovan proživljenim iskustvima, tako da on neprestano ponavlja isti način funkcioniranja. Treća kuća je vrlo važna pri procjenjivanju u kojoj je mjeri netko sposoban neutralizirati prošlu karmu u ovom životu. Deveta kuća, koja je nasuprot treće, svjedoči o napredovanju duše u prošlim životima. Ona sadrži informacije o etičkim okvirima naših djelovanja, te o stvorenim idealima za koje smo se zalagali. Pojedini planeti u devetoj kući jako dobro opisuju kako se osoba u prošlosti orijentirala unutar svijeta koji ju je okruživao (Saturn – rigidnost, Uran – revolucionarne ideje, Neptun – mistika, Pluton – fanatizam). Budućnost – sljedbene kuće (2, 5, 8, 11) Astrološka analiza postaje izuzetno zanimljiva kada se počnu uzimati u obzir pretpostavke budućih života. Tu se kao ključna uzima peta kuća koja predstavlja karmu koja se stvara za sljedeći život. Uobičajeno se peta kuća povezuje s našim kreativnim izražavanjem i svime što je posljedica toga. Tu spadaju naša djeca, knjige koje smo napisali, recepti koje smo osmislili, pa sve do biljaka koje smo ugojili. Peta kuća označava i ljubav koju dajemo, tako da način našeg izražavanja ili neizražavanja ljubavi očigledno ima presudan utjecaj na sljedeći život. Nasuprot pete kuće je jedanaesta koja se uobičajeno naziva kućom prijatelja. Ona osim naših prijateljskih odnosa opisuje i grupne aktivnosti u koje se uključujemo, te naše želje i nade. Sve to ostavlja trag u kreiranju našeg budućeg identiteta. Zanimljivo je da se na popisu kuća koje određuju buduće živote nalazi i osma, poznata još kao i kuća smrti. Od davnih vremena trenutak smrti i način na koji ga netko doživi smatrani su ključnim za kreiranje sadržaja budućeg života. Ta činjenica se toliko naglašavala da se ponekad znalo ustvrditi kako je čitav život samo priprema za taj posljednji trenutak. Astrologija očigledno potvrđuje takve pretpostavke. Osim osme kuće za kreiranje buduće karme važna je i druga kuća. U njoj nalazimo opis sustava vrijednosti koji gradimo u svom životu, sve ono što smatramo važnim i pri tome izuzetno cijenimo. Te vrijednosti ostavljaju duboki otisak koji se raspoznaje i u sljedećoj inkarnaciji.